KINETICS REALIZĒTIE PROJEKTI

KINETICS REALIZĒTIE PROJEKTI

MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība

Akrilātu adhēzijas promotoru sintēzes un izmantošanas iespējas uv staros cietējošiem želejlaku un gēla nagu pārklājumiem.

Astoņu ādas kopšanas produktu kvalitātes uzlabošana un funkcionalitātes pierādīšana

LIFE FitforREACH-2 Chemicals Risk Management and Assessment of Alternatives: Tools and best practices to support circularity, create more sustainable products and avoid regrettable substitution

Cosmoprof Worldwide Bologna 2022

Pigmentētu un tīru UV staros cietējošu nagu pārklājumu sastāvu optimizācija, samazinot ādas kairinājuma riskus: skābekļa oksidācijas slāņa novēršana un maksimāla monomēra daudzuma samazināšana kompozītsistēmās.

Jaunas funkcionālas ķermeņa ādas kopšanas līnijas produktu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde.

Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes

Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi

Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos

Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju

Cosmoprof Worldwide Bologna 2017

Modernization of cosmetic production site to produce products with increased value added

Programm “Entrepreneurship and innovation”

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

 

KINETICS JAUNĀKO PĒTĪJUMU PROGRESA INFORMĀCIJA:

MVU INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA

SIA ''Kinetics Nail Systems” 05.03.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/140 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

LIFE FITFORREACH-2 CHEMICALS RISK MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF ALTERNATIVES: TOOLS AND BEST PRACTICES TO SUPPORT CIRCULARITY, CREATE MORE SUSTAINABLE PRODUCTS AND AVOID REGRETTABLE SUBSTITUTION

Project number: LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947
Homepage: fitreach.eu/
Duration: October 2023 until September 2027
Coordinating beneficiary: Baltic Environmental Forum Estonia

Partners:
From Estonia – Hendrikson DGE ja pilot enterprises Scanfil and Paldiski Tsingipada
From Latvia – Baltic Environmental Forum Latvia, Ecodesign Competence Centre, Latvian Association of Waste Management Companies and pilot enterprises Kvist, Kinetics Nail Systems and BalticFloc
From Lithuania – Kaunas University of Technology Institute of Environmental Engineering, Environmental Centre for Administration and Technology and pilot enterprises Elgama Electronics and Art Glacio
From Poland - Łukasiewicz Industrial Chemistry Institute and POMInnO

Funded by: European Union LIFE programme, State Regional Development Agency, Environmental Investment Centre, Ministry of the Environment of Lithuania


Budget: 5 999 457 EUR, LIFE program contribution 3 599 674 EUR

LIFE FitforREACH-2 aims to support SMEs in Estonia, Latvia, Lithuania & Poland that use (hazardous) chemicals in their products or processes. The goal of the project is to implement (elements of) chemicals risk management systems in companies, to incentivise and support a reduction of the use, emissions and exposures to hazardous substances. The work will be based on a comprehensive understanding of chemicals risk management, provided in form of handbooks, tools as well as specific and practical consultation. The main targeted group and direct beneficiaries of chemicals risk management work will be end-users of substances and mixtures, and also formulators of mixtures. Amongst others, we will help them to thoroughly assess alternatives to hazardous substances and mixtures to avoid regrettable substitution. By improving e.g. purchasing routines, workers protection, monitoring chemicals use and communication in the supply chain, chemicals literacy and awareness for safe, toxic free products will be increased. In cooperation with the further target group of companies in the waste sector we will assess how to identify hazardous substances in wastes and how this information could change their sorting and treatment practices resulting in cleaner secondary materials. The LIFE FitforREACH-2 also includes two Polish partners who will implement the activities in Poland. This will give access to many new companies that have not yet been trained or consulted before, thus promising higher improvement potentials and more extensive outreach than in the Baltics. We will further replicate our approach and tools to other Central and Eastern European Countries via associated organisations. Last but not least, we will continue investing in awareness raising activities, amongst others on chemical inventories and chemicals risk management for university students & industry associations.

 

ASTOŅU ĀDAS KOPŠANAS PRODUKTU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN FUNKCIONALITĀTES PIERĀDĪŠANA

No 2023.gada marta SIA Kinetics Nail Systems īsteno pētniecības projektu „ Astoņu ādas kopšanas produktu kvalitātes uzlabošana un funkcionalitātes pierādīšana” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005).

Pētījuma gaitā:

 1. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums paneļ testos.
 2. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums dermatoloģiskajos un instrumentālajos testos, lai pierādītu produktam piedēvētās īpašības un darbības efektivitāti.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

09.04.2024.

EU

AKRILĀTU ADHĒZIJAS PROMOTORU SINTĒZES UN IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UV STAROS CIETĒJOŠIEM ŽELEJLAKU UN GĒLA NAGU PĀRKLĀJUMIEM.

No 2023.gada marta SIA Kinetics Nail Systems īsteno pētniecības projektu „Akrilātu adhēzijas promotoru sintēzes un izmantošanas iespējas UV staros cietējošiem želejlaku un gēla nagu pārklājumiem” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005).

Pētījuma gaitā:

 1. Izstrādāti ieteikumi adhēzijas promotoru sintēzes dizainam. 
 2. Izvērtētas 2 labākās kompozīcijas un ieraudzītas atšķirības ar izvēlētajām testēšanas metodēm
 3. Noteiktas jauno kompozīciju fizikāli mehāniskās īpašības.

 

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

09.04.2024.

EU

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2022

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2022 in April 2022. Trade show project was funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.

 

PIGMENTĒTU UN TĪRU UV STAROS CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMU SASTĀVU OPTIMIZĀCIJA, SAMAZINOT ĀDAS KAIRINĀJUMA RISKUS: SKĀBEKĻA OKSIDĀCIJAS SLĀŅA NOVĒRŠANA UN MAKSIMĀLA MONOMĒRA DAUDZUMA SAMAZINĀŠANA KOMPOZĪTSISTĒMĀS.

No 2021.gada jūlija līdz 2022. gada 31. jūnijam SIA Kinetics Nail Systems īstenojis pētniecības projektu „Pigmentētu un tīru UV staros  cietējošu nagu pārklājumu sastāvu optimizācija, samazinot ādas kairinājuma riskus: skābekļa oksidācijas slāņa novēršana un maksimāla monomēra daudzuma samazināšana kompozītsistēmās” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma gaitā:

 1. Radīta pirmā HEMA free UV staros cietējošo pārklājumu līnija. 
 2. Pierādīts pārklājumu kairinājuma risku samazinājums, salīzinājumā ar standarta formulācijām. 
 3. Iegūtas zināšanas par akrila monomēriem un to riska faktoriem uz ādu.
 4. Izstradātas 3 jaunas pārklājumu formulācijas ar samazinātu ādas kairinājuma risku. 
 5. Svarīgākie pētniecības rezultāti publicēti starptautiski citējamo žurnālu (SCOPUS) rakstos. 

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli". 14.07.2021.

EU

JAUNAS FUNKCIONĀLAS ĶERMEŅA ĀDAS KOPŠANAS LĪNIJAS PRODUKTU UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE.

No 2021.gada oktobra līdz 2022. gada 31. jūnijam SIA Kinetics Nail Systems īstenojis pētniecības projektu „Jaunas funkcionālas ķermeņa ādas kopšanas līnijas produktu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma gaitā radīti 4 jauni produkti ar pierādītu efektivitāti: 

 1. Mitrinošs krēms Hydro + ar ādas mitrināšanas spēju (4%).
 2. Elastību atjaunojošs ādas kopšanas līdzeklis Lift-up ar ādas elastības uzlabošanas spēju (37%).
 3. Ādas toni izlīdzinošs ķermeņa kopšanas līdzeklis Blur&Glow, kas izlīdzina ādas toni, piešķir tam iesauļotas ādas toni un mitrina ādu (5%)
 4. Saules aizsardzības ādas kopšanas līdzeklis SPF 30, kas nodrošina UVA un UVB staru aizsardzību (SPF30), kas viegli klājas, ātri iesūcas un neatstāj lipīgu pēc-sajūtu.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

EU

PIGMENTĒTU UN TĪRU UV STAROS CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMU SASTĀVU OPTIMIZĀCIJA, SAMAZINOT ĀDAS KAIRINĀJUMA RISKUS: SKĀBEKĻA OKSIDĀCIJAS SLĀŅA NOVĒRŠANA UN MAKSIMĀLA MONOMĒRA DAUDZUMA SAMAZINĀŠANA KOMPOZĪTSISTĒMĀS.

2021.gada jūlijā SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu un tīru UV staros cietējošu nagu pārklājumu sastāvu optimizācija, samazinot ādas kairinājuma riskus: skābekļa oksidācijas slāņa novēršana un maksimāla monomēra daudzuma samazināšana kompozītsistēmās.” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai optimizētu UV staros cietējošo pigmentēto un tīro pārklājumu sastāvus, lai iegūtu pārklājumus, kuriem būtu samazināts ādas kairinājuma risks.

Laika periodā no 01.12.2021. līdz 28.02.2022. izveidotas kompozītsistēmas ar samazinātu kairinājuma risku, kas atbilst uzstādītajām prasībām, noteiktas kompozīciju īpašības un veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums paneļtestos.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

EU

JAUNAS FUNKCIONĀLAS ĶERMEŅA ĀDAS KOPŠANAS LĪNIJAS PRODUKTU UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE..

2021.gada oktobrī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „ Jaunas funkcionālas ķermeņa ādas kopšanas līnijas produktu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde.” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai izstrādātu četrus jaunus ķermeņa ādas kopšanas produktus, kas spētu risināt biežāk sastopamās ādas problēmas: 1) mazinātu sausuma sajūtu, 2) palielinātu ādas elastību, 3) vizuāli regulētu ādas toņa nevienmērīgumu, 4) mazinātu ādas foto- novecošanās riskus, aizsargājot to pret UVA/UVB starojumu.

Laika periodā no 01.09.2021. līdz 28.02.2022. nodefinētas produktu īpašības, piemeklētas atbilstošas aktīvās vielas, emolienti, emulgatori un reoloģijas, kas atļauj iegūt nepieciešamo produktu konsistenci. Atrasti piemērotākie pigmenti un šimmeri priekš Body skin tone perfector, kas savietojas ar kopējo sistēmu un vienmērīgi disperģējas. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums dermatoloģiskajos un instrumentālajos testos, un pierādītas produktam piedēvētās īpašības un darbības efektivitāte.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

EU

JAUNAS FUNKCIONĀLAS ĶERMEŅA ĀDAS KOPŠANAS LĪNIJAS PRODUKTU UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE.

2021.gada oktobrī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „ Jaunas funkcionālas ķermeņa ādas kopšanas līnijas produktu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde.” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai izstrādātu četrus jaunus ķermeņa ādas kopšanas produktus, kas spētu risināt biežāk sastopamās ādas problēmas: 1) mazinātu sausuma sajūtu, 2) palielinātu ādas elastību, 3) vizuāli regulētu ādas toņa nevienmērīgumu, 4) mazinātu ādas foto- novecošanās riskus, aizsargājot to pret UVA/UVB starojumu.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

EU

PIGMENTĒTU UN TĪRU UV STAROS CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMU SASTĀVU OPTIMIZĀCIJA, SAMAZINOT ĀDAS KAIRINĀJUMA RISKUS: SKĀBEKĻA OKSIDĀCIJAS SLĀŅA NOVĒRŠANA UN MAKSIMĀLA MONOMĒRA DAUDZUMA SAMAZINĀŠANA KOMPOZĪTSISTĒMĀS.

2021.gada jūlijā SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu un tīru UV staros cietējošu nagu pārklājumu sastāvu optimizācija, samazinot ādas kairinājuma riskus: skābekļa oksidācijas slāņa novēršana un maksimāla monomēra daudzuma samazināšana kompozītsistēmās.” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai optimizētu UV staros cietējošo pigmentēto un tīro pārklājumu sastāvus, lai iegūtu pārklājumus, kuriem būtu samazināts ādas kairinājuma risks.

Laika periodā no 01.09.2021 līdz 30.11.2021 veikts detalizēts 5 monomēru toksicitātes risku izvērtējums, apkopota pēdējo 20 gadu pētījumu pieredze un rezultāti, lai no plašāk izmantojamajiem akrilāta monomēriem izvēlētos tos, kuriem ir vismazākais kairinājuma risks cilvēka veselībai.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

EU

PIGMENTĒTU UN TĪRU UV STAROS CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMU SASTĀVU OPTIMIZĀCIJA, SAMAZINOT ĀDAS KAIRINĀJUMA RISKUS: SKĀBEKĻA OKSIDĀCIJAS SLĀŅA NOVĒRŠANA UN MAKSIMĀLA MONOMĒRA DAUDZUMA SAMAZINĀŠANA KOMPOZĪTSISTĒMĀS.

2021.gada jūlija SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu un tīru UV staros cietējošu nagu pārklājumu sastāvu optimizācija, samazinot ādas kairinājuma riskus: skābekļa oksidācijas slāņa novēršana un maksimāla monomēra daudzuma samazināšana kompozītsistēmās.” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai optimizētu UV staros cietējošo pigmentēto un tīro pārklājumu sastāvus, lai iegūtu pārklājumus, kuriem būtu samazināts ādas kairinājuma risks.

Projektu rezultātā ir plānots radīt pārklājumus, kuru sastāvā ieejošo monomēru primārais kairinājuma indekss ir < 0,5 un monomēra koncentrācija formulācijā ir < 20%; kopējais pārklājuma kairināmības faktors formulācijai < 10%.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

20.07.2021

 

EU

 

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

No 2020.gada janvāra līdz 2021. gada 31. jūnijam SIA Kinetics Nail Systems īstenojis pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma gaitā:

1. Atrasti veiksmīgākie materiāli, to optimālās koncentrācijas un tehnoloģijas materiāla pievienošanai kopējais sistēmai, kas ļauj samazināt pigmentētu sistēmu izmaiņas laikā.

2. Iegūtas zināšanas par pigmentiem, kuru pievienošana kopējai kompozīcijai rada augstus krāsas variabilitātes riskus (UV gaismā, paaugstinātā T), kas šobrīd ir izslēgti no ražošanas.

3. Iegūtas zināšanas par pigmentu koncentrācijām un to ietekmi uz pigmentēta pārklājuma izmaiņām laikā.

4. Izstrādāta kvalitātes novērtēšanas metode, kas izslēdz cilvēciskā faktora subjektīvo vērtējumu.

5. Izstrādāta un validēta metode, kas spēj nodrošināt automātisku pigmentu kvalitātes novērtēšanas procesu.

6. Svarīgākie pētniecības rezultāti publicēti starptautiski citējamo žurnālu (SCOPUS) rakstos.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

14.07.2021.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir iegūt jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes.

Laika periodā no 01.12.2020 līdz 31.03.2021 veikta dažādas dabas pigmentu un to koncentrāčiju ietekmes novērtēšana uz nepolimerizētas sistēmas ilgtermiņa īpašībām. Izstrādāta pārklājumu novērtēšanas metodoloģija, izmantojot spektoskopiskas metodes.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

07.04.2021.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir iegūt jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes.

Laika periodā no 01.09.2020 līdz 30.11.2020 veikta dažādu pigmentu un fotoiniciatoru un to kombināciju ietekmes novērtēšana uz pārklājuma īpašībām gan nepolimerizētā, gan polimerizētā kompozītā. In-vivo testos novērtēta pārklājuma adhēzija.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

10.12.2020.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai iegūtu jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes. 

Spektroskopijas metožu pielāgošana un izmantošana jaunu produktu izstrādes un ražošanas procesā ir jaunievedums, kas ļaus palielināt krāsu kopēšanas produktivitāti un atkārtojamību. 

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Laika periodā no 01.04.2020 līdz 30.06.2020 veikta detalizēta dažādu pigmentu un to kombināciju ietekmes novērtēšana uz pārklājuma īpašībām gan nepolimerizētā, gan polimerizētā stāvoklī.Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

01.07.2020.

EU

 

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai iegūtu jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes. 

Spektroskopijas metožu pielāgošana un izmantošana jaunu produktu izstrādes un ražošanas procesā ir jaunievedums, kas ļaus palielināt krāsu kopēšanas produktivitāti un atkārtojamību. 

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

01.04.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada decembrī SIA Kinetics Nail Systems ir veiksmīgi noslēdzis pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Pētījumu gaitā ir izstrādāti dažādi sastāvi ar dažādām matricas materiālu un dažādām piedevu koncentrācijām. Izvēlēts izejmateriālu tips, Izveidota krāsu sastāvu formulācija, Izstrādāta  ražošanas tehnoloģija. Veikti ražošanas eksperimenti. Veikts priekšrocību un efektivitātes izvērtējums. Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtestos).  Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem.  Formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām un visas pētītās formulācijas atzītas par atbilstošām ES likumdošanas prasībām.    

Projektu rezultātā ir radīta jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

08.04.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim SIA Kinetics Nail Systems ir īstenojis pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījumu gaitā ir atrastas piemērotākās bāzes izejvielas un to optimālā kompozīcija pigmentētiem un nepigmentētiem augstas viskozitātes pārklājumiem. Izstrādāta pārklājumu ražošanas tehnoloģija. Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtesti).  Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem.  Formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām. Visas pētītās formulācijas atzītas par atbiltsošām ES likumdošanas prasībām.

Projektu rezultātā ir radīta jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos.

Pētījums tiek īstenots projekta "Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs" ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", apakš jomā - "Viedie materiāli".

07.01.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada aprīlī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma pirmā un otrā kvartāla laikā tika nodefinētas specifiskā pārklājuma prasības, atrastas piemērotākās izejvielas un noteikta to ietekme uz  UV starojumā polimerizēta kompozītmateriāla pārklājuma īpašībām.

 

Pētījumu gaitā ir veikta galveno bāzes izejvielu ietekme uz sistēmas īpašībām. Noteikts optimālais fotoiniciatora daudzums. Atrasta optimālā bifunkcionālo vai vairākfunkcionālo monomēru kombinācija. Pētīti 4 dažādu tipu monofunkcionālie monomēri un atrasts viens monomērs, kura pievienošana 30% un 40% koncentrācijā ļauj sasniegt nepolimerizētas sistēmas un polimerizēta pārklājuma īpasības, kas vistuvāk atbilst uzstādītajām prasībām. 

 

Noteikta šo optimālo sastāvu nepolimerizētu sistēmu viskozitāte, plūstamība, polimerizāciajs maksimālā T. Polimerizētiem pārklājumiem noteikti plēvju fizikāli-mehāniskie raksturlielumi (Elastības modulis un trūkšanas pagarinājums), noteikta pārklājumu virsmas cietība, virsmas spīdums, adhēzija un adhēzijas zaudešanas spēja. Meklēta dažādu īpašību korelācija savā starpā.

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

19.09.2019.

ieguldijums nakotne

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada aprīlī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma pirmā kvartāla laikā tika nodefinētas specifiskā pārklājuma prasības: veikts tirgus pētījums, aptaujāti gala patērētāji, definēti gala produkta kritēriji, atrastas piemērotākās izejvielas un noteikta to ietekme uz UV starojumā polimerizēta kompozītmateriāla pārklājuma īpašībām.

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta "Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs" ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", apakš jomā - "Viedie materiāli".

03.06.2019.

ieguldijums nakotne

ŪDENS BĀZĒTU NAGU PĀRKLĀJUMU IZSTRĀDE UN RAŽOŠANA GAISĀ CIETĒJOŠU UN UV GAISMĀ CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMOS

 

No 2017.gada septembra līdz 2018.gada septembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu „Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005).

 

Pētījuma laikā tika pētītas ūdens bāzes oligomērus saturošas sistēmas, izvērtētas kompozīciju fizikāli mehāniskās īpašības un atrasts optimālais pieļaujamā ūdens saturošu oligomēru daudzums sistēmās. Pētīta hektorītu un bentonītu ietekme uz pigmentētu ūdens bāzes oligomēru kompozīciju sinerēzes un stabilitātes parādībām. 

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei ūdens bāzes oligomērus saturošiem pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām īpašībām. Pigmentu pētījumi ļauj validēt laboratorijas izstrādāto metodi pigmentētu pārklājumu stabilitātes novērtēšanai un ievērojami ātrāk ļauj novērtēt un paredzēt pārklājumu vizuālās izmaiņas laikā. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums lauka testos ar manikīra meistaru iesaisti. Sagatavots drošuma novērtējums validētajām formulācijām. Saņemts speciālistu novērtējums, ka, ievērojot ražotāja lietošanas instrukcijas, kompozīcijas ir efektīvas un drošas lietošanai.

 Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. 


10.09.2018.

 

SILIKĀTU REOLOĢIJAS MODIFIKATORU IETEKME UZ ŠĶĪDINĀTĀJU BĀZES NAGU PĀRKLĀJUMU SINERĒZI UN SEDIMENTĀCIJU

No 2016.gada septembra līdz 2017.gada decembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju”. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros (projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005.). 

Pētījuma laikā tika pētītas hektorītu, bentonītu un silīcija dioksīda priekšrocības un trūkumi pigmentētu sistēmu izveidošanā. Tika testēta pigmentu tipa piemērotība pigmentu ražošanai, izmantojot augstspiediena homogenizācijas ražošanas tehnoloģiju un augstu apgriezienu homogenizācijas tehnoloģiju. Izstrādāta ražošanas tehnoloģija gaisā cietējošu nagu pārklājumu pigmentu disperiģēšanai. Izstrādāta metode nagu laku bāzes un pigmentu ražošanas kvalitātes nepārtrauktības nodrošināšanai, izmantojot spektroskopijas metodes.

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām sinerēzes un sedimentācijas īpašībām. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. 

Pētījumi tika īstenoti projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.


08.01.2018.

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2017

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.


MODERNIZATION OF COSMETIC PRODUCTION SITE TO PRODUCE PRODUCTS WITH INCREASED VALUE ADDED

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.


PROGRAMM “ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION”

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.

"STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA"

SIA ''Kinetics Nail Systems” 09.07.2016. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2016/590 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

EU

 

THIS PRODUCT IS FOR PROFESSIONALS ONLY

What is Pro product?

The Pro product is intended for use in salons or trained personnel.

Who can buy Pro product?

The Pro product can be purchased by any industry professional who has an appropriate education document or certificate.

How to became a Pro?

To register as a Pro user, all you have to do is upload your certificate or diploma as proof.