KINETICS REALIZĒTIE PROJEKTI

KINETICS REALIZĒTIE PROJEKTI

Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes

Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi

Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos

Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju

Cosmoprof Worldwide Bologna

Modernization of cosmetic production site to produce products with increased value added

Programm “Entrepreneurship and innovation”

 

KINETICS JAUNĀKO PĒTĪJUMU PROGRESA INFORMĀCIJA:

 

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

No 2020.gada janvāra līdz 2021. gada 31. jūnijam SIA Kinetics Nail Systems īstenojis pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma gaitā:

1. Atrasti veiksmīgākie materiāli, to optimālās koncentrācijas un tehnoloģijas materiāla pievienošanai kopējais sistēmai, kas ļauj samazināt pigmentētu sistēmu izmaiņas laikā.

2. Iegūtas zināšanas par pigmentiem, kuru pievienošana kopējai kompozīcijai rada augstus krāsas variabilitātes riskus (UV gaismā, paaugstinātā T), kas šobrīd ir izslēgti no ražošanas.

3. Iegūtas zināšanas par pigmentu koncentrācijām un to ietekmi uz pigmentēta pārklājuma izmaiņām laikā.

4. Izstrādāta kvalitātes novērtēšanas metode, kas izslēdz cilvēciskā faktora subjektīvo vērtējumu.

5. Izstrādāta un validēta metode, kas spēj nodrošināt automātisku pigmentu kvalitātes novērtēšanas procesu.

6. Svarīgākie pētniecības rezultāti publicēti starptautiski citējamo žurnālu (SCOPUS) rakstos.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

14.07.2021.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir iegūt jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes.

Laika periodā no 01.12.2020 līdz 31.03.2021 veikta dažādas dabas pigmentu un to koncentrāčiju ietekmes novērtēšana uz nepolimerizētas sistēmas ilgtermiņa īpašībām. Izstrādāta pārklājumu novērtēšanas metodoloģija, izmantojot spektoskopiskas metodes.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

07.04.2021.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir iegūt jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes.

Laika periodā no 01.09.2020 līdz 30.11.2020 veikta dažādu pigmentu un fotoiniciatoru un to kombināciju ietekmes novērtēšana uz pārklājuma īpašībām gan nepolimerizētā, gan polimerizētā kompozītā. In-vivo testos novērtēta pārklājuma adhēzija.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

10.12.2020.

EU

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai iegūtu jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes. 

Spektroskopijas metožu pielāgošana un izmantošana jaunu produktu izstrādes un ražošanas procesā ir jaunievedums, kas ļaus palielināt krāsu kopēšanas produktivitāti un atkārtojamību. 

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Laika periodā no 01.04.2020 līdz 30.06.2020 veikta detalizēta dažādu pigmentu un to kombināciju ietekmes novērtēšana uz pārklājuma īpašībām gan nepolimerizētā, gan polimerizētā stāvoklī.Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

01.07.2020.

EU

 

PIGMENTĒTU PĀRKLĀJUMU ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA, IZMANTOJOT DAŽĀDUS FOTOINICIATORUS UN DAŽĀDUS PIGMENTU TIPUS; RAŽOŠANAS ATKĀRTOJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT SPEKTROSKOPIJAS METODES

2020.gada janvārī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Pigmentētu pārklājumu īpašību uzlabošana, izmantojot dažādus fotoiniciatorus un dažādus pigmentu tipus; un ražošanas atkārtojamības nodrošināšana, izmantojot spektroskopijas metodes” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai iegūtu jaunus  UV starojumā cietējošus pigmentētus pārklājumus, izstrādātu jaunas pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas un nodrošinātu to atkārtojamību, izmantojot spektroskopijas metodes. 

Spektroskopijas metožu pielāgošana un izmantošana jaunu produktu izstrādes un ražošanas procesā ir jaunievedums, kas ļaus palielināt krāsu kopēšanas produktivitāti un atkārtojamību. 

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tiek īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

01.04.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada decembrī SIA Kinetics Nail Systems ir veiksmīgi noslēdzis pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (Līgums ar CFLA  1.2.1.1/18/A/007).

Pētījumu gaitā ir izstrādāti dažādi sastāvi ar dažādām matricas materiālu un dažādām piedevu koncentrācijām. Izvēlēts izejmateriālu tips, Izveidota krāsu sastāvu formulācija, Izstrādāta  ražošanas tehnoloģija. Veikti ražošanas eksperimenti. Veikts priekšrocību un efektivitātes izvērtējums. Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtestos).  Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem.  Formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām un visas pētītās formulācijas atzītas par atbilstošām ES likumdošanas prasībām.    

Projektu rezultātā ir radīta jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

 

08.04.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim SIA Kinetics Nail Systems ir īstenojis pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījumu gaitā ir atrastas piemērotākās bāzes izejvielas un to optimālā kompozīcija pigmentētiem un nepigmentētiem augstas viskozitātes pārklājumiem. Izstrādāta pārklājumu ražošanas tehnoloģija. Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtesti).  Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem.  Formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām. Visas pētītās formulācijas atzītas par atbiltsošām ES likumdošanas prasībām.

Projektu rezultātā ir radīta jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos.

Pētījums tiek īstenots projekta "Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs" ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", apakš jomā - "Viedie materiāli".

07.01.2020.

EU

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada aprīlī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma pirmā un otrā kvartāla laikā tika nodefinētas specifiskā pārklājuma prasības, atrastas piemērotākās izejvielas un noteikta to ietekme uz  UV starojumā polimerizēta kompozītmateriāla pārklājuma īpašībām.

 

Pētījumu gaitā ir veikta galveno bāzes izejvielu ietekme uz sistēmas īpašībām. Noteikts optimālais fotoiniciatora daudzums. Atrasta optimālā bifunkcionālo vai vairākfunkcionālo monomēru kombinācija. Pētīti 4 dažādu tipu monofunkcionālie monomēri un atrasts viens monomērs, kura pievienošana 30% un 40% koncentrācijā ļauj sasniegt nepolimerizētas sistēmas un polimerizēta pārklājuma īpasības, kas vistuvāk atbilst uzstādītajām prasībām. 

 

Noteikta šo optimālo sastāvu nepolimerizētu sistēmu viskozitāte, plūstamība, polimerizāciajs maksimālā T. Polimerizētiem pārklājumiem noteikti plēvju fizikāli-mehāniskie raksturlielumi (Elastības modulis un trūkšanas pagarinājums), noteikta pārklājumu virsmas cietība, virsmas spīdums, adhēzija un adhēzijas zaudešanas spēja. Meklēta dažādu īpašību korelācija savā starpā.

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

19.09.2019.

ieguldijums nakotne

POLIMĒRU MIKROGRANULĀM PILDĪTI UV GAISMĀ CIETĒJOŠI KOMPOZĪTPĀRKLĀJUMI

2019.gada aprīlī SIA Kinetics Nail Systems ir sācis īstenot pētniecības projektu „Polimēru mikrogranulām pildīti UV gaismā cietējoši kompozītpārklājumi" kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros (Līgums ar CFLA 1.2.1.1/18/A/007).

Pētījuma pirmā kvartāla laikā tika nodefinētas specifiskā pārklājuma prasības: veikts tirgus pētījums, aptaujāti gala patērētāji, definēti gala produkta kritēriji, atrastas piemērotākās izejvielas un noteikta to ietekme uz UV starojumā polimerizēta kompozītmateriāla pārklājuma īpašībām.

Projektu rezultātā ir plānots radīt jaunu zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei.

Pētījums tiek īstenots projekta "Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs" ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", apakš jomā - "Viedie materiāli".

03.06.2019.

ieguldijums nakotne

ŪDENS BĀZĒTU NAGU PĀRKLĀJUMU IZSTRĀDE UN RAŽOŠANA GAISĀ CIETĒJOŠU UN UV GAISMĀ CIETĒJOŠU NAGU PĀRKLĀJUMOS

 

No 2017.gada septembra līdz 2018.gada septembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu „Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005).

 

Pētījuma laikā tika pētītas ūdens bāzes oligomērus saturošas sistēmas, izvērtētas kompozīciju fizikāli mehāniskās īpašības un atrasts optimālais pieļaujamā ūdens saturošu oligomēru daudzums sistēmās. Pētīta hektorītu un bentonītu ietekme uz pigmentētu ūdens bāzes oligomēru kompozīciju sinerēzes un stabilitātes parādībām. 

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei ūdens bāzes oligomērus saturošiem pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām īpašībām. Pigmentu pētījumi ļauj validēt laboratorijas izstrādāto metodi pigmentētu pārklājumu stabilitātes novērtēšanai un ievērojami ātrāk ļauj novērtēt un paredzēt pārklājumu vizuālās izmaiņas laikā. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums lauka testos ar manikīra meistaru iesaisti. Sagatavots drošuma novērtējums validētajām formulācijām. Saņemts speciālistu novērtējums, ka, ievērojot ražotāja lietošanas instrukcijas, kompozīcijas ir efektīvas un drošas lietošanai.

 Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. 


10.09.2018.

 

SILIKĀTU REOLOĢIJAS MODIFIKATORU IETEKME UZ ŠĶĪDINĀTĀJU BĀZES NAGU PĀRKLĀJUMU SINERĒZI UN SEDIMENTĀCIJU

No 2016.gada septembra līdz 2017.gada decembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju”. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros (projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005.). 

Pētījuma laikā tika pētītas hektorītu, bentonītu un silīcija dioksīda priekšrocības un trūkumi pigmentētu sistēmu izveidošanā. Tika testēta pigmentu tipa piemērotība pigmentu ražošanai, izmantojot augstspiediena homogenizācijas ražošanas tehnoloģiju un augstu apgriezienu homogenizācijas tehnoloģiju. Izstrādāta ražošanas tehnoloģija gaisā cietējošu nagu pārklājumu pigmentu disperiģēšanai. Izstrādāta metode nagu laku bāzes un pigmentu ražošanas kvalitātes nepārtrauktības nodrošināšanai, izmantojot spektroskopijas metodes.

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām sinerēzes un sedimentācijas īpašībām. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. 

Pētījumi tika īstenoti projekta “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.


08.01.2018.

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.


MODERNIZATION OF COSMETIC PRODUCTION SITE TO PRODUCE PRODUCTS WITH INCREASED VALUE ADDED

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.


PROGRAMM “ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION”

Kinetics Nail Systems was exhibiting at one of the leading worldwide cosmetic events COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA in March 2017 — COSMOPACK 2017 and COSMOPROF 2017. In April 2017 Kinetics Nail Systems was attending IRAN BEAUTY & CLEAN, an event in partnership by COSMOPROF. Tradeshow projects were funded with the support of the European Regional Development Fund (ERAF), according to the agreement #SKV-L-2016/590 signed with Latvian Agency of Investment and Development (LIAA) on June 19, 2016.