LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Esiet sveicināts kineticsbeauty.com

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms izmantojiet mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi Jums ir saistoši.

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

SIA “Kinetics Nail Systems”, reģistrācijas Nr. 40103297500, adrese: Kurzemes prospekts 3K, Rīga, LV-1067, Latvija, turpmāk - KINETICS - nodrošina mājas lapā www.kineticsbeauty.com pieejamo saturu, turpmāk - Mājas lapa - un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem lietošanas noteikumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos Lietošanas noteikumos un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājas lapas VEIKALS sadaļā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Lietošanas noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas KINETICS Mājas lapā piedāvātos kosmētikas līdzekļus, turpmāk - Preces - tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. MĒRĶIS

Mājas lapu veido un uztur KINETICS un tā distribūcijas partneri. Mājas lapa ir izveidota ar mēķi efektīvi darboties kā biznesa un komunikācijas platformai, tiešsaistes tirdzniecības vieta KINETICS zīmola produktiem, kā arī tā kalpo kā informācijas avots par KINETICS ražotajiem produktiem un uzņēmumu kopumā.

3. PRIVĀTUMS

KINETICS aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

KINETICS apstrādā Jūsu personas datus ar dažādiem līdzekļiem vairākiem mērķiem atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs, nereģistrēts lietotājs vai esat pieteicies ziņu saņemšanai. Informācija par Jūsu personas datu izmantošanu ir pieejama privātuma politikā. Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir pieejama Sīkdatņu paziņojumā.

Kinetics kontaktinformācija:

Kinetics Nail Systems, SIA, Kurzemes prospekts 3K, Rīga, Latvia, LV-1067, email: [email protected].

 

3.1. Reģistrēti lietotāji

Reģistrējoties tīmekļa vietnē un izveidojot savu klienta kontu, Jūsu konts tiek izmantots kā saziņas kanāls distances līguma noslēgšanai. Informācija par Jūsu personas datu izmantošanu ir pieejama Privātuma politikā.

Izveidojot kontu, Jūs apstiprināt, ka esat informēts par to, ka Jūsu ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkšanas vēsturi, kā arī nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, atjauninājumiem pasūtījumā u.tml. KINETICS, pirms pasūtījuma nosūtīšanas, var pieprasīt PRO klientiem atsūtīt manikīra speciālista diploma fotogrāfiju, tādējādi apliecinot, ka reģistrācijas formā norādītā informācija ir patiesa.

Nosūtot atsauksmi par Precēm, Jūsu vārds, Preču novērtējums un komentāri tiek publicēti Mājas lapā. Ja esat izveidojis kontu, reģistrējoties ar Jūsu Facebook kontu, Jūsu attēls samazinātā izmērā tiek parādīts kopā ar atsauksmi. Vietnē izliktās atsauksmes tiek dzēstas tikai tad, ja konkrētais produkts vairs netiek piedāvāts.

Nepieciešamības gadījumā KINETICS var ar Jums sazināties telefoniski vai izmantojot e-pastu, lai atrisinātu visus jautājumus, kas saistīti ar produktu vai pakalpojumu, par kuru esat nosūtījis atsauksmi.

3.2. Nereģistrēti lietotāji

Lai noslēgtu distances līgumu, KINETICS ir nepieciešams iegūt un apstrādāt pasūtījuma informācijā norādītos personas datus. Ja Jūs neievadīsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt distances līgumu. Informācija par Jūsu personas datu izmantošanu ir pieejama Privātuma politikā.

 

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ar kuriem mēs varam Jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. KINETICS patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai Jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt pēc iespējas precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, KINETICS nevar garantēt, ka tā uzreiz ir pilnībā atjaunināta Mājas lapā, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, preču zīmes logotipus, servisa zīmes, tekstu, grafiskas zīmes, pogu ikons, attēlus, skaņas ierakstu fragmentus, datu apkopojumus un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir KINETICS, mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7. PRECES

KINETICS pārdodamās Preces – kosmētikas līdzekļi nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. KINETICS ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo kosmētikas līdzekļu, turpmāk tekstā - Preces, noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

KINETICS attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām, kā arī, ražojot kosmētikas līdzekļus, ievēro labu ražošanas praksi.

KINETICS produkti ir profesionāli, draudzīgi, droši cilvēka dzīvībai un veselībai. Produkti ir atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskajiem noteikumiem t.sk. Eiropas Padomes direktīvai 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, Eiropas Padomes direktīvai 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību un drošību.

Lai uzzinātu vairāk par preču daudzveidību, to īpašībām un cenām, īpašajiem piedāvājumiem un to ilgumu, apskatiet sadaļu Produkti.

8. CENU POLITIKA

Mājas lapā kineticsbeauty.com visas cenas ir norādītas EUR, tomēr atkarībā no Jūsu norādītās atrašānās vietas cenas Mājas lapā var būt norādītas konkrētās valsts valūtā.

Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs konkrētajā brīdī spēkā esošas produktu cenas. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd Mājas lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Klienti ārpus Eiropas Savienības (piemēram, no Apvienotās Karalistes) ir atbildīgi apmaksāt importa nodevas vai nodokļus, kas var tikt piešķirti piegādes laikā. KINETICS nav pienākums Jūs informēt par šādām nodevām vai nodokļiem jebkurā laikā pirms vai pēc pasūtījuma Mājas lapā www.kineticsbeauty.com

9. ATLAIŽU KODI

KINETICS veic dažādas mārketinga aktivitātes, kuru ietvaros klientiem periodiski ir iespējams izmantot dažādus atlaižu kodus, lai ar izdevīgākiem nosacījumiem iegādātos KINETICS produkciju.

Atlaižu kodi ir unikāla burtu un / vai ciparu kombinācija, ar kuru Jūs varat iegādāties preces kineticbeauty.com ar noteiktu atlaidi. Tiem var būt atšķirīgi nosacījumi, preču sortiments, derīguma termiņš. Dažos gadījumos atlaižu kods var netikt piemērots, ja netiek sasniegta minimālā pasūtījuma summa.

Atlaižu kodu var iegūt ikviens kineticsbeauty.com lietotājs, kurš ir informēts par akcijas nosacījumiem gan kineticsbeauty.com mājas lapā, gan caur dažādiem citiem kanāliem, piemēram, sociālajiem tīkliem, e-pastā, influenceru kontos u.c.

Lai izmantotu atlaižu kodu, ievadiet to tam paredzētajā laukā, veicot pirkuma noformēšanu.

Ja PROMO kodu ievadīt un izmantot neizdodas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo noteikumu 3. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

10. PIEGĀDES POLITIKA

Visas mūsu piegādes ir izsekojamas.

Pasūtījumiem, kuru summa pārsniedz 50 EUR, visā Eiropas teritorijā tiek piemērota bezmaksas piegāde, , izņemot - Latviju un Vāciju, kur bezmaksas piegāde ir pasūtījumiem virs 30 EUR;

Pasūtījumiem, kuru kopsumma ir mazāka 50 EUR Eiropā un mazāka kā 30 EUR Latvijā un Vācijā, nosūtīšanas maksa ir atkarīga no Jūsu pasūtījuma piegādes valsts un pasūtījuma svara. Informāciju par piegādes tarifiem atradīsiet sadaļā Palīdzība.

Piegādes laiks ir 1-8 darba dienas, kas mainās atkarībā no Jūsu pasūtījuma piegādes valsts.

Parasti mēs izsūtām pasūtījumus 1 darba dienas laikā.

Ļoti aizņemtos periodos, piemēram, izpārdošanas, dažu pasūtījumu izpilde var aizņemt līdz 10-15 darba dienām lielā apjoma dēļ.

Visas nodevas un nodokļus, kas jāmaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī, ir jāmaksā Jums. KINETICS nav pienākums Jūs informēt par šādām nodevām vai nodokļiem jebkurā laikā pirms vai pēc pasūtījuma Mājas lapā www.kineticsbeauty.com.

Pašlaik mēs piegādājam preces uz sekojošām valstīm - Latviju, Lietuvu, Igauniju, Vāciju, Lielbritāniju, Somiju, Zviedriju, Dāniju, Franciju, Īriju, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Grieķiju, Portugāli, Luksemburgu, Ungāriju, Slovākiju, Slovēniju, Rumāniju, Horvātiju.

11. ATGRIEŠANAS POLITIKA

Pasūtīto un piegādāto preču atgriešana katrā gadījumā tiek veikta individuāli, ievērojot vienkāršu procedūru.

Atgriešana jāveic 14 dienu laikā pēc preces piegādes. Produktiem ir jābūt nelietotiem un iepakojumam neatvērtam. KINETICS sedz preces atgriešanas izdevumus.

Parasti naudas atgriešana tiek veikta 3 dienu laikā kopš dienas, kad tiek saņemtas Jūsu atpakaļ atgrieztās preces mūsu noliktavā. Tomēr laiks, līdz nauda būs Jūsu kontā, ir atkarīgs no maksājumu pakalpojumu sniedzēja.Parasti mēs veicam naudas atmaksu 3 darba dienu laikā pēc preces atgriešanas mūsu noliktavā, bet, lūdzu, ņemiet vērā, ka naudas atgriešana var aizņemt ilgāku laiku, jo pārskaitījumi starp dažādām maksājumu sistēmām var aizņemt ilgāku laiku.

Ja atgrieztais pasūtījums saturēja dāvanu, lūdzam atgriezt arī to kopā ar pārējo pasūtījuma saturu. Dāvanas produktam jābūt nelietotam un neatvērtam. Ja izvēlēsieties paturēt dāvanu, tās vērtība tiks ieturēta no atgriežamās naudas summas.

Lūdzu, atgrieziet produktu kopā ar maksājuma apstiprinājuma dokumentu, norādot adresi:

ONLINE RETURNS

Kinetics Nail Systems, SIA.

Kurzemes prospekts 3K,

Rīga, LV-1067

Latvija

If you received damaged products, please contact us by e-mail: [email protected]

12. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Lietošanas noteikumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Lietošanas noteikumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt KINETICS, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

13. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un lietošanas noteikumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) KINETICS pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja KINETICS tiek informēts par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

15. PRETENZIJAS PAR AUTORTIESĪBĀM

Kinetics Nail Systems SIA. Visas tiesības rezervētas.  All Rights Reserved.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir KINETICS īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai:

Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:

Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt KINETICS Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (http://kineticsbeauty.com). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda KINETICS Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (http://kineticsbeauty.com)

16. ATLĪDZĪBA

Jūs apņematies atlīdzināt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī kompensēt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.

17. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Attiecībā uz jebkuru strīdu saistībā ar Mājas lapu, tiesībām, saistībām un darbībām, ko nosaka šie Lietošanas noteikumi tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana, tā kā distances līgums būtu noslēgts Latvijā.

Puses vienojas, ka centīsies atrisināt visus strīdus, kas saistīti ar Mājas lapas apmeklējumu vai šo Lietošanas noteikumu izpildi, interpretāciji vai izbeigšanu, savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj atrisināt strīdus savstarpējās pārrunās, visus strīdus un prasības izšķir Latvijas Republikas tiesā, izņemot gadījumus, kad jūs jebkādā veidā esat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licenciātu intelektuālā īpašuma tiesības, mēs jebkurā tiesā varam lūgt rīkojumu vai citu atbilstošu atvieglojumu, un jūs piekrītat ekskluzīvajai jurisdikcijai un vietai jebkurā šādā tiesā.

Puses vienojas par domstarpību izšķiršanas vietu un procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta regulu Nr. 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I).

Ja strīds rodas starp KINETICS un patērētāju par to, vai noslēgtā līguma noteikumi ir negodīgi, jebkura no pusēm var vērsties Latvijas Republikas tiesā, kā arī patērētājam ir tiesības vērsties pie vietējās Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes.

Ja strīds rodas starp KINETICS un patērētāju par fizisku personu datu aizsardzību, jebkura no pusēm var vērsties Latvijas Republikas tiesā, kā arī patērētājam ir tiesības vērsties pie vietējās Fizisku personu datu aizsardzības iestādes.

18. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi attiecas uz visām starp Jums un KINETICS noslēgtajām aktuālajām vienošanām attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

KINETICS ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Lietošanas noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. KINETICS patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Lietošanas noteikumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un Kinetics. Gadījumi, kad KINETICS nespēj panākt šo Lietošanas noteikumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Lietošanas noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Lietošanas noteikumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Lietošanas noteikumiem.

19. NEPĀRVARAMA VARA

KINETICS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk. Pēdējais atjaunošanas datums: 05.05.2020

PRODUKTS PAREDZĒTS PROFESIONĀĻIEM

Kas ir PRO produkts?

PRO produkts ir paredzēts klientiem, kas ir reģistrējušies kā PRO klienti, apliecinot savu sertifikāciju.

Kurš var iegādāties PRO produktu?

PRO produktus iegādāties var profesionāļi, sertificēti meistari, kuri var uzrādīt nepieciešamās izglītības apliecinājumu vai sertifikātu.

Kā kļūt par Pro klientu?

Lai reģistrētos kā PRO klients, tev ir nepieciešams izveidot savu klienta profilu un augšupielādēt sertifikātu.