Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos

No 2017.gada septembra līdz 2018.gada septembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu „Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005).

Pētījuma laikā tika pētītas ūdens bāzes oligomērus saturošas sistēmas, izvērtētas kompozīciju fizikāli mehāniskās īpašības un atrasts optimālais pieļaujamā ūdens saturošu oligomēru daudzums sistēmās. Pētīta hektorītu un bentonītu ietekme uz pigmentētu ūdens bāzes oligomēru kompozīciju sinerēzes un stabilitātes parādībām. 
Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei ūdens bāzes oligomērus saturošiem pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām īpašībām. Pigmentu pētījumi ļauj validēt laboratorijas izstrādāto metodi pigmentētu pārklājumu stabilitātes novērtēšanai un ievērojami ātrāk ļauj novērtēt un paredzēt pārklājumu vizuālās izmaiņas laikā. Veikts jaunizstrādāto formulāciju izvērtējums lauka testos ar manikīra meistaru iesaisti. Sagatavots drošuma novērtējums validētajām formulācijām. Saņemts speciālistu novērtējums, ka, ievērojot ražotāja lietošanas instrukcijas, kompozīcijas ir efektīvas un drošas lietošanai.

 Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. 

No 2016.gada septembra līdz 2017.gada decembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības projektu “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju”. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros (projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005.). 

Pētījuma laikā tika pētītas hektorītu, bentonītu un silīcija dioksīda priekšrocības un trūkumi pigmentētu sistēmu izveidošanā. Tika testēta pigmentu tipa piemērotība pigmentu ražošanai, izmantojot augstspiediena homogenizācijas ražošanas tehnoloģiju un augstu apgriezienu homogenizācijas tehnoloģiju. Izstrādāta ražošanas tehnoloģija gaisā cietējošu nagu pārklājumu pigmentu disperiģēšanai. Izstrādāta metode nagu laku bāzes un pigmentu ražošanas kvalitātes nepārtrauktības nodrošināšanai, izmantojot spektroskopijas metodes.

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām sinerēzes un sedimentācijas īpašībām. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos. Projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/005.


Pētījumi tika īstenoti projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekti tika īstenoti Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".


Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

 

 
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (1).jpg
 
Ieva Buhrote