Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos

2017. gada septembrī SIA Kinetics Nail Systems uzsāka īstenot pētniecības projektu „Ūdens bāzētu
nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos”
kompetences centra SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros, projekta numurs- 1.2.1.1/16/A/005.


Pirmā ceturkšņa ietvaros ir apzinātas kompānijas, kas piedāvā ūdens bāzes akrila oligomērus, atrasti
piemērotākie oligomēri plānu pārklājumu veidošanai.

Otrā ceturkšņa ietvaros izvērtētas kompozīciju fizikāli mehāniskās īpašības un atrasts optimālais
pieļaujamā ūdens daudzums sistēmās.

Trešā ceturkšņa ietvaros pētīta hektorītu un bentonītu ietekme uz pigmentētu ūdens bāzes oligomēru kompozīciju sinerēzes un stabilitātes parādībām. Pētījumu rezultāti apkopoti SCI publikācijā.

No 2016.gada septembra līdz 2017.gada decembrim SIA Kinetics Nail Systems īstenoja pētniecības
projektu “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz šķīdinātāju bāzes nagu pārklājumu sinerēzi un
sedimentāciju”. Pētījums tika īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs
ietvaros (projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005.).


Pētījuma laikā tika pētītas hektorītu, bentonītu un silīcija dioksīda priekšrocības un trūkumi pigmentētu sistēmu izveidošanā. Tika testēta pigmentu tipa piemērotība pigmentu ražošanai, izmantojot augstspiediena homogenizācijas ražošanas tehnoloģiju un augstu apgriezienu homogenizācijas tehnoloģiju. Izstrādāta ražošanas tehnoloģija gaisā cietējošu nagu pārklājumu pigmentu disperiģēšanai. Izstrādāta metode nagu laku bāzes un pigmentu ražošanas kvalitātes nepārtrauktības nodrošināšanai, izmantojot spektroskopijas metodes.

Projektu rezultātā ir radīta jauna zināšanu un pieredzes platforma jaunu produktu izstrādei pigmentētiem pārklājumiem ar uzlabotām sinerēzes un sedimentācijas īpašībām. Pētniecības rezultāti ir publicēti starptautiski citējamos žurnālos.

 

Projekta numurs -1.2.1.1/16/A/005.
Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības
virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakš jomā - "Viedie materiāli".

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

 

 
ERAF-logo.jpg
 
Ieva Buhrote